Når er Black Friday?

Hvilken dato er black friday?

Her får du oversikten over hvilken dato Black Friday faller på for hvert år både fremover og historisk.

Black Friday 2019 er fredag 29. november

Black Friday 2020 er fredag 27. november

Black Friday 2021 er fredag 26. november

Black Friday 2022 er fredag 25. november

Black Friday 2023 er fredag 24. november

Black Friday 2018 var fredag 23. november

Black Friday 2017 var fredag 24. november

Black Friday 2016 var fredag 25. november

Black Friday 2015 var fredag 27. november

Black Friday 2014 var fredag 28. november